A tartalomból:
Idén is Kultkikötő

A Balaton déli partjának legnépszerűbb színházi csomópontja, a 2006 óta folyamatosan működő balatonföldvári KULTKIKÖTŐ ez év nyarán kezdi 9. évadát. A júniustól szeptember végéig működő szabadtéri színház Magyarország leghosszabb nyári színházi programsorozatát kínálja a kultúra és színházszerető közönség számára. Az idei szezon Halász Judit koncertjével indul. (A Kultúra.hu cikke) TOVÁBB>>>

- 2014. május 25. (vasárnap) 06:19
Nyírfalvi Károly versei

a vendég

nem kérek teát kávét kakaót
sem finom italokat
nem kérek használt könyvet elnyűtt cipőt
sem levetett ruhát
nem kérek szállást reggelit
sem vigaszt
nem kérek csak puszta csendet
egy helyet hol megülhetek
pár percet míg kibeszélem magam
azután nyom nélkül távozom

- 2014. február 03. (hétfő) 11:00
Sárközi Mátyás: Búcsú költészetünk egyik legjobb angol nyelvű tolmácsolójától

Sárközi Mátyás: Búcsú költészetünk egyik legjobb angol nyelvű tolmácsolójától

 Az angliai Bristolban, ahová azért költözött, hogy közelebb legyen a lányaihoz és unokáihoz, élete nyolcvanharmadik évében, hosszú betegség után elhunyt Zollman Péter Füst Milán-díjas műfordító. A magyar költészet legjavát ültette át angolra, Csokonaitól Kányádi Sándorig, Arany Jánostól Baka Istvánig. Mindig csak verseket, prózát csak a legritkább esetben. A lírához volt érzéke, és a rímeléshez, versmértékhez különleges adottsága. Magyarországon nem minden esztéta vagy szerkesztő méltányolta gazdag termésű és a legtöbb esetben meggyőző fordítói munkáját. A legfinnyásabbak azt hajtogatták, hogy aki nem született angol, és a saját nyelvén nem költő, az ne fordítson angolra verseket. De Zollman Péter angolságában senki nem találhatott hibát, s a keze alól költemények kerültek ki, nem klapanciák.

irodalmijelen.hu cikke TOVÁBB >>>

- 2013. december 20. (péntek) 09:00
Csepcsányi Éva: Abigél világa

Abigél világa

Abigél vagyok, és nevem alapján sokan a „Matula gimnázium kertjébe képzelnek, kezemben kőkorsóval, amibe Vitay, Kiss és Torma Piroska dugdossa a segélykérő papír fecniket. Bár Szabó Magda Abigéljéhez hasonlóan jómagam is méltányolom a karitatív munkát, az életem mégis mozgalmasabb egy leányinternátus kőszobráénál.

Elhatároztam, hogy megírom azokat az ízeket, illatokat, selymes pillanatokat, melyek valóban meghatározóak az életemben. Akkor jutott ez eszembe, amikor még a lagzitól mámorosan álltam a nappal szemben, mögöttem komolykodott az érseki palota, előttem üres utca, mellettem táska.

- 2014. január 03. (péntek) 15:00
Nyirán Ferenc három verse

Nyirán Ferenc: In memoriam K.

Hortobágyi Zoltánnak és Temesi Ferencnek

 

Az ember megáll egy idegen városban,
épületek formáját, emberek tekintetét
fürkészi, negyedosztályú kocsmák
asztalaira könyököl, aztán
elmegy a temetőbe,
fejfákat, sírköveket bámul, leül
egy padra és saját, évekkel pazarló,
nagyképű életére gondol,
egy szétrobbanó szélvédő üveg
cserepeit látja megcsillanni a napsütésben
egy frontális összeütközés robaját
véli hallani a délutáni csöndben,
egy félig olvasott könyvre gondol, miközben
friss vizet visz a virágokra, melyek alatt
gyökeret eresztett egy szőke hajszál.

- 2012. augusztus 30. (csütörtök) 20:29
Hogyan lesz jobb? (Kőrösi Zoltán: Magyarka)

Hogyan lesz jobb? (Kőrösi Zoltán: Magyarka)

Kevés műben fedezhető fel a jellemek ilyen mértékű satnyulása és korcsosulása nemzedékről nemzedékre: szinte tanulják a gyerekek a boldogtalanságot, örökségül száll mindenkire. – Schelhammer Zsófi írása.

jelenkor.net cikke TOVÁBB >>>

- 2014. február 19. (szerda) 19:00
Szellemi éhségsztrájk?

Szellemi éhségsztrájk?

A nyílt levelek időszaka után a magyar kulturális életben a tiltakozás új formája jelent meg: a szellemi éhségsztrájk. A József Attila Kör 2014. február 11-én adott ki sajtóközleményt arról, hogy nem használják fel a Civil Alap – 2014 pályázatán a Holokauszt Emlékév programjaira nyert pénzt. Ennek összege 2,2 millió forint, amelyet Székely Magda életpályájának bemutatására fordítottak volna. Emellett egy beszélgetéssorozatot terveztek az emlékezetpolitikáról és a művészeti oktatásról.

irodalmijelen.hu cikke TOVÁBB >>>

- 2014. február 22. (szombat) 17:00
Komáromi Andrea versei

mégis magam

időbe telik. szökik az időm benned megfoghatatlan. papírra pattan.
be nem teljesedik. ember voltom elkopott cipősarok. repedezik.
a falon kívül csak haszonállatok. egy eszmény csordájába gyűlnek.
világgá bégetik reményeiket. a nőkre fütyülnek.
maradok. egyetlen magányost keresve. végiglapozlak mint kor -
szakokat. mást nem irigylek csak szükségben hiszek magamnak.
mióta tagadlak. szerelmese űzött szavaknak. összegyűrted ólmos
hallgatásba burkolt titkod. könnyű áttetsző csended megalkotott.
veled eleitől fogva viselős vagyok. Hagyod. puszta emlék friss érzetben szó -
virágok. mind egy-egy hullát rejtenek. legyen bár élőlény a tárgya
rögtön kimúlik – mihelyt ürügye lett valaminek.
a szellem frivol. körülír. megnevez. megbotol. a folt melyet a lélek vetett.
hogy is viselnéd el ezt a diszkrét áldozatot.
öregen. vakon. öli. öleli. kicsemegézi keserű örömeit a szerelem. gyönyörűen.
utánam veted a kőre térdedet. megremegsz. mintha a világ rázkódott volna meg.
az égre új napot tűzött. üldözőt. menekülünk hát a könnyektől.
pedig egyetlen cseppjük is ki tudna zárni – az időből.

- 2013. július 18. (csütörtök) 09:18
Évjárat (1) – Kagylót gyűjteni

Évjárat (1) – Kagylót gyűjteni

2013 végével ismét megkértük lapunk állandó szerzőit, hogy – teljes formai-tartalmi szabadsággal élve – a lehető legszubjektívabban nyilatkozzanak elmúlt és leendő évükről, mi volt számukra idén a legfontosabb, mire számítanak, mit remélnek a következő évtől. 2010-ben indult, nagy sikerű sorozatunkat újabb szövegekkel folytatjuk tehát. A beérkezett írásokat folyamatosan közzétesszük az Évjárat rovat keretében, az Apokrif Online felületén.

apokrifonline.wordpress.com cikke TOVÁBB >>>

- 2013. december 20. (péntek) 13:00
Nyirán Ferenc versei 2.

Egy év után

megmutattalak a muszlim
barátnőmnek azt mondta
jól teszed hogy vigyázol rám
én persze szépen sorban
elrontottam mindent
ahogy kezdtelek kisajátítani
szaporodtak a figyelmeztetések
csak addig tudsz rám
vigyázni ameddig engedem
de én mentem előre
a magam megvadult módján
tudat alatt talán
meg akartalak dugni
régi sebeket téptél fel
bennem ezért zártam be előtted
minden ablakot ajtót
csoda-e hogy töröltél
a szkájpról blokkoltál a fészen
már nem ülünk le kávézni
soha többé már nem beszélgetjük
át az éjszakát már nem ébreszt sms
kukurikúúú
már nem vadászol le a cseten
még csak nem is köszönsz mert
leromboltam végül azt
a keveset is ami még
megmaradt eközben
szép lassan meggyűlöltél
engem
tavalyi
kitárulkozásodért

- 2012. november 12. (hétfő) 18:00
A hűség ára

Egy költő, aki hű maradt önmagához. Aki önmagával azonos. Aki nem feküdt rongyszőnyegként erősebbek lába elé, hanem vitte, ami rá méretett – akkor is, ha ennek az volt az ára, hogy magára maradt, s szeretetre vágyva a szakadék peremén kellett sokszor egyensúlyoznia. – A ma hatvanadik születésnapját ünneplő Zalán Tibort Keresztury Tibor köszönti a Literán. (A litera.hu cikke) olvass tovább>>>

- 2014. augusztus 30. (szombat) 11:49
Társakra lelni az irodalmárellenes világban

Társakra lelni az irodalmárellenes világban

Szirák Péter irodalomtörténésszel, kritikussal, az Alföld szerkesztőjével beszélgettünk a közelmúltban elnyert Balassa-díja apropóján egyetemi munkájáról, kutatásairól, a fiatal irodalomról, a magát „holokausztbohóc”-nak tartó Kertész Imréről és Örkény Istvánról.

irodalmijelen.hu cikke TOVÁBB >>>

- 2014. január 31. (péntek) 19:00
Péter Béla: Honnan jövünk?

Honnan jövünk?A sápadt Napok bágyadtan buknak alá nagyanyám
hófehér batyujába, ahol csirkegomba és a kőhegyi
szamóca terhét tetézik. Földig ér a nyomorúság.
A kóbor ruszki golyók vándorolni kezdenek a
szívtáji üregek és a kipróbált medencetájék
között. A Hold pediglen egy pléhkrisztus
kereszthegyén vesztegel. Borús, észa-
ki fény sejlik anyám hűvöskés, zöld
szeméből. Apám döbbenten áll.
„Ez válóok!” - kiált fel: és
a szem savószínre vált.
Lázálom nehéz pá-
ráiból kapaszko-
dom, de a vö-
rös kutya át-
harapja
hörgő
tor-
ko-
m
a
t.

(A szomszédban Bunyós Pityu vigad.)

Mondd, ki vagyok én?

- 2013. október 09. (szerda) 09:20
B. Tóth Klári: Nem emel falat önmaga és az emberek közé (Interjú Petrőczi Évával)

Nem emel falat önmaga és az emberek közé (Interjú Petrőczi Évával)

lead: Petrőczi Éva „versíróasszonnyal”, a Károli Egyetem Puritanizmuskutató Intézetének vezetőjével, költő-irodalomtörténésszel beszélgettünk a dicsőítésről, karácsonyról, kortárs költészetről.

 

B. Tóth Klára: Hogyan látod kortárs keresztyén költőként Isten dicsőítésének szolgálatát?

 

Petrőczi Éva: Végtelenül egyszerűen és természetesen. Úgy írok istenes verset, ahogy levegőt veszek, ahogy járok-kelek, nem választom el ezt a mindennapi életemtől. Ez – remélem – nem azt jelenti, hogy triviális, amit írok, de nem erőltetek az olvasóra olyasfajta hamis emelkedettséget, ami elidegeníthetné, távol tarthatná a nem hívő olvasót. Én ezt annyira életem részeként adom elébük, hogy sokszor azok az olvasóim is elfogadják istenes verseimet, akik egyébként nem rendszeres hitgyakorlók.

Még egy fontos pontja van ennek a számomra, hogy nagyon sokakat, a vallásos, magas képzettségű embereket az tartja távol a vallásosnak nevezett költészettől, hogy ezek az írások bizony gyakran csapnak át édeskésbe, negédességbe. Fájdalom, de létezik egyfajta igénytelen, színtelen, szuprakonfesszionális, felekezetek fölötti „cukormáz”.

- 2012. december 25. (kedd) 08:00
Mirtse Zsuzsa: Életlen életek

Életlen életek

Odabotorkál az ablakhoz. Szétnyitja a zsalut, világosságra vágyik. Nehezen szokik hozzá a szeme, hetek óta úgy él, mint egy vakond. Hunyorog, bántja szemét a fény, persze, hiszen jó ideje nem mozdult ki a lakásból. Kinéz az ablakon, akkor is, mert levegő kell, meg kék ég, hadd szűrődjék be a retinán, a bőrén keresztül valami. Bármi.

Milyen egyenesek a házfalak! Régóta csak görbének, körvonaltalannak érzékelt mindent, magát is. Ha a szomszédot nem hallaná időnként köhögni, még azt gondolhatnám, hogy néhány percre boldognak is érzi magát. Nem, mégsem, az az átkozott köhögés nem hagyja, zavarja, sebzi a fülét. Becsukja az ablakot, hátha akkor tompábban hallja a ritmikus, bosszantó harákolást. De akkor meg nincs levegő. Napok óta nem szellőztetett. Minek? Ne jöjjön fel ide senki. Szégyell idehozni bárkit is, mondjuk ki.

- 2012. december 19. (szerda) 08:00

Kapcsolat: szerkesztoseg@folyo-irat.hu


 

Sergio Leone, a spagetti-western atyja

Sergio Leone, a spagetti-western atyja

Sergio Leone, a spagetti-western atyja

A Jó, a Rossz és a Csúf , Egy maréknyi dollárért, Volt egyszer egy Vadnyugat, Nevem: Senki, Volt egyszer egy Amerika… 85 éves lenne Sergio Leone filmrendező, a spagetti-western atyja.

cultura.hu cikke TOVÁBB >>>

Búcsú és megérkezés (Jancsó Miklós halálára)

Búcsú és megérkezés (Jancsó Miklós halálára)

Búcsú és megérkezés (Jancsó Miklós halálára)

Munkásságától a hatvanas-hetvenes évek óta nem lehet eltekinteni: járta az útját mindennemű kompromisszum nélkül, konokul és következetesen. Gondolkodó, önreflexív értelmiségiként akkor sem állt be saját szobrának pózába, amikor itthon már kultusza volt, s a világon mindenhol ismert lett a neve. - Jancsó Miklós filmrendezőtől Keresztury Tibor búcsúzik.

www.litera.hu cikke TOVÁBB >>>

A Tolnay Klári-jelenség

A Tolnay Klári-jelenség

Miért volt Tolnay Klári a közönség kedvence 64 éven keresztül? Miben állt a varázsa azon kívül, hogy tehetséges, a szakmához értő művész volt? A 100 éve született Tolnay Klárira emlékezve megjelent a színésznő pályáját feldolgozó Tolnay 100 című kötet, Góg Laura munkája. (A Cultura.hu cikke) TOVÁBB>>>

Grandpierre Attila: Apám szíve dobog bennem

Grandpierre Attila: Apám szíve dobog bennem

Grandpierre Attila: Apám szíve dobog bennem

150 évet átfogó verseskötet, négy nemzedék, hat költő. És a vezérfonal: a családi összetartozás. Hogyan élnek bennünk tovább őseink? A versek élményszerűen tolmácsolják az öröklődés csodáját. - Most mindebből a múltból, lélekből, s a csillagokból, megjelent a Grandpierre nemzedékek verseskönyve, Apám szíve dobog bennem címmel, amelyből részleteket olvashatnak nálunk.

www.litera.hu cikke TOVÁBB >>>


 

B-irodalom

B-irodalom

 •   Az írás munkafolyamat.   „Az ihlet a lusta írók kifogása” Lőrinc L. László   Sokan, nagyon sokan azt hiszik, hogy az írás a világ legkönnyebb mestersége. Az ember gyereke leül az íróasztalhoz és elkezdi pötyögni a klaviatúrán a megálmodott történetét, netán kézzel jegyzi azt le. És ennyi az egész. Ha elkészült, elkészült, és nincs tovább. Ha esetleg hosszabb a hangvétel, utána még elmosogatja a kávésbögréket, majd felhívja valamelyik kiadót és közli. Kész. Elkészültem. Jöhet a világhír.   Csak nagyon szerényen szeretném megjegyezni, hogy ez nem így van. Csak leülni és írni, úgy, mint csak leülni uzsonnázni, mondjuk lehet, de semmi értelme, kivéve akkor, ha az íróféle éppen...

 • Dögnyugatnak tartsatok – arra, ahol a városból alkonyatkor kilovagolnak a cowboyok, s lámpának repülő bogárként sülnek meg a naplementében – oda, ahol kilőtt pisztolygolyók termékenyítik meg a nőket, és minden lépésnél elsülő puskacsövek alkotják a paripák csontvázát; nyugatra menjetek, barátaim, ahol egyedül a légylárvák, a dögevők híznak. Mert nyugaton a helyzet változatlan: ismét bajt kever a Kentucky Ördögfióka – micsoda név ez is és milyen büszke rá hiéna képű hordozója – magát veszett mesterlövésznek állítja be, aki semmitől sem fél, azt bezzeg senkinek el nem mesélné, mikor egyszer úgy beszart a domboldalról vágtató indiánok látványától, hogy bebújt inkább a saját...

 • Hányszor kapunk olyan kéretlen reklámlevelet, ami annyira rámenős, hogy még maga sem tudja, mit is akar eladni nekünk. Az értelem kibogarászása az MLM eme életigenlő reklámkölteményeiből a mi feladatunk. A szerző sok izgalmas felsorolással és pontba szedéssel próbálja ésszerűsíteni küldetését és egyszerűsíteni a címzett dolgát, miközben meghatóan igyekszik tanítani és rádöbbenteni minket önnön középszerűségünkre. Ha sikerül kikanalazni a lényeget, rájössz, hogy az egyedüli kiutat jelenlegi kilátástalan életedből csak ők jelentik. Néha zavaros, néha vicces ez a marketing balett. Így udvarol egy multilevél.   1. Tisztelt Partnerünk, Barátunk, Ügyfelünk! Látta már, hogy milyen az élete? Végigtapogatta már viselt dolgait? Érezte már gyakran magát...

Kiemelt tartalom

Pucér csaj és sör!!

Az elfeledett idő

...mindjárt jönnek, de előbb még meg kell beszélnünk pár fontos dolgot. Hol a magyarok istene? Hova csomagolta a szent feliratú István? Egykor bölcs és csodálatos nép voltunk, de mára egy idegbeteg, perverz valamit csináltak belőlünk, akinek már csak akkor áll fel, ha feljelentheti a szomszédját, vagy pofán verhet egy vadidegent az utcán, csak úgy. A hatalom egykor nemes volt, ma nem az. A tekintély megszűnt. Profitorientált üzletemberek szedik el a pénzed, akiknek sosem elég. Olyan dolgokra követelnek lóvét, amit már ötször kifizettél. Ehhez persze kell egy ország, ahol ezt megtehetik. Nincsenek már barátok, csak üzletfelek, szorongunk, elfogyott az ősbizalom, minden csak a pénzről szól, egy pillanat alatt megszedni magunkat, mindegy, milyen áron.

 

Legyek mitévő? Szabad szemmel is jól látható verseny folyik egy élettelen fődíjért. A barátok elfogytak, mindenki préda, minden statisztika és számítás. A ravaszdi marad életben. Fantasztikus, mennyire rángathatóak vagyunk: hallgatom néha a politikai műsorok betelefonálóit, amikor az öregek tajtékozva, patakzó szájjal csaholnak arról, hogy még mindig nem jó, és ilyenkor legszívesebben rájuk förmednék, hogy „bazmeg, sosem volt jó! Nem vetted észre? Megöregedtél, de bölcsebb nem lettél. Mindjárt meghalsz és még mindig nem ébredtél fel, ezzel a hülyeséggel foglalkozol. Hamarosan egy másik világba kerülsz, és ahelyett, hogy elmerülnél a meditációban és önmagadban, hogy átmeneted a túlvilágra szép legyen, ezen rágódsz. Majd mocskos lélekkel, lefáradt tudattal mész át, és beérkezés helyett visszaájulsz ugyanebbe a szarba, és ott folytatod, ahol abbahagytad. Mi értelme ennek??”
A politika egy gonosz játék, harc a lelkedért, hogy itt ragadj, mert te tartod életben őket a ragaszkodó tudatoddal. Ha senki sem foglalkozna a politikával, na, akkor lennének kurva nagy bajban. Mi meg alig várjuk, hogy jogunkban állhasson végre felháborodni valamin, mert kurvára provokálhatóak vagyunk. Akkor érezzük, hogy élünk, ha háboroghatunk. Miért nem próbálunk ki valamit? Figyelj! Hagyd a dolgokat történni. Kapcsold ki magad, vond ki magad a világból. Nyugodj meg és kisimul a világ, mert a világ nem odakint van: benned van minden. Odakint semmi nincs. Te légy az első, aki szakít a hibás beidegződéssel, felébred és nemet mond. Nemet mond a neurotikus mintáknak, és annak, hogy bárki is manipulálja, irányítsa, és megmondja, mikor legyen jó kedve.

Tovább olvasom

A tartalomból

 • 16 February 2013

  Tollfosztás

  Pelyhes nyakad behúzod.
  Lassan már
  nem jut ebédre egy rím se.

  A versek
  kusza lábaiba botlik
  a tollad.

  Ha csirke volnék,
  már érteném
  három év nélkülözését…

 • 06 September 2013

  Itt szobrozunk már mióta

  Ha író volnék, Luca, írnék neked egy egész könyvet. Megírnálak nekem. Magadnak. Te volnál a nőalakom. Mosolyogsz, azt mondod, bolond vagyok, tudom, hogy annak tartasz, mikor az összes regényes szépségedet csak tapogatom az anyagokban. Mindig, mindegyikben. Látod, ugye?

  Ha beléd vágytam, és te épp a piacon diskuráltál a zöldséges fiúval, kifaragtalak káposztatorzsából. És sárgarépából. A gyerekeknek tetszett. Mohón felfaltak.

 • 06 October 2013

  Forevörjáng

  Mutasd a személyi igazolványod! Nincs nálam. Akkor a jogsit, vagy a TAJ kártyát, bármit, ami a táskádban van. Mire jó ez? Ne vitatkozz, mutasd, különben kiszállok az autóból. Bankkártyát nem fogadok el. Na látod, van nálad irat, ha akarod. 1952? Te hatvanegy éves vagy? Ezért nem akartad megmutatni. Negyvenötnek adtad ki magad. Azt gondoltad, hogy nem jövök rá. Nézz csak rám, nem nézek ki többnek negyvenötnél, vagy tudod mit, legyen negyvennyolc, az utóbbi három évben sokat öregedtem. Szerinted él az országban rajtam kívül olyan hatvanegy éves férfi, akinek ilyen feszes a teste? Öt éve még a lányok a seggemet fogdosták a dokk bícsen. Levetkőztem alsógatyára és úsztam egyet a diszkó medencéjében. Erről jut eszembe, eljöhetnél velem denszelni. Nem akarok denszelni, harminchét évesen az ember már nem rángatózik primitív zenékre. Neked sem kellene hülyét csinálni magadból. Ha ez neked hülyeség, akkor én hülye akarok maradni. Talán be kellene zárkóznom a házamba és várni a halált?

Kántor Zsolt: Lassú hozzáférés

02 February 2013

Lassú hozzáférés

Csak egy spray
Megnyomod a tetejét
És kiszökik belőle a szél
Az illatos kert
Mint az emberi lélek
A kor szelleme
Az Aufklerung és a Zeitgeist
Avagy az evilág ellejt –
Mint egy trubadúr tangó
Szép páros az imakönyv és a bankó


Tovább a cikkhez

Hide Main content block

Hangosan

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Támogatók

 

A Folyóról

Hamarosan

B-irodalom

A Folyó alkotóinak szabad felhasználású blogfolyama

B-irodalom

Önnek van felfogása? Szokott ön kitálalni? Hát kitalálni? Maga már meghozta a gyümölcsét? Ha mind a négy kérdésre, igen/nem/ talán a válasz, akkor Ön nyert. Megnyerte az egyikét.